ความภาคภูมิใจของเรา

99
% ของพื้นที่สามารถใช้งาน PIT-WiFi
99
% Migrated to Visualization&cloud
99
%นักศึกษาผ่านการพัฒนา Digital Literacy
99
% นักศึกษาได้รับการทดสอบ TOEIC/toefl

ข่าวสารศูนย์

เปิดบริการ Google Apps for Education : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมมือกับ Google (Thailand) เปิดบริการระบบ [email protected] ซึ่งเป็นการรวมบริการ Google

Helpdesk IT Support

ปัญหาไอที เราช่วยคุณได้