สาระน่ารู้ด้านไอทีและภาษา

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขอประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563