คอร์สออนไล์ Coursera สำหรับชาวปทุมวัน

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ Coursera แพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ระดับโลก  เปิดบริการให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันสามารถเข้าเรียนคอร์สออนไล์บนแพลตฟอร์ม Coursera กว่า 4,000 หลักสูตร ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใบประกาศนียบัตร) โดยมีระยะเวลาลงทะเบียนเรียนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ Upskill & Reskill สำหรับ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร