อีเมลนักศึกษา

บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา เป็นบริการรับส่ง-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ outlook ระบบ Cloud service (Office 365) ของไมโครซอฟต์โดยอีเมลของผู้ใช้บริการอยู่ในรูปแบบ [email protected] (รหัสตั้งแต่ 63 ขึ้นไป) หรือรูปแบบ [email protected] (หรัสนักศึกษา 57-62) และมีพื้นที่การใช้งาน mailbox 50 GB

วิธีการใช้งาน

  1. ใช้บริการอีเมลผ่าน webmail ที่ URL https://login.microsoftonline.com
  2. ใช้บริการอีเมลผ่าน mobile device เช่น application บนอุปกรณ์ มือถือต่าง ๆ
  3. ใช้บริการอีเมลผ่าน mail client เช่น โปรแกรม Thunderbird ทีติดตั้งบน PC หรือ Notebook