บริการระบบ Office 365

เป็นบริการในการทำงาน การเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกัน เช่น ระบบเอกสาร ระบบการทำงานร่วมกัน ระบบประชุมทางไกล และบริการอื่น ๆ บน Cloud ของไมโครซอฟต์

รายละเอียดบริการ

PIT Office 365 (ภายใต้โดเมน @pit.ac.th, @pit365.pit.ac.th) เป็นบริการที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud service) ของไมโครซอฟต์ โดยอยู่ภายใต้แผน A2 ของบริการ Microsoft Office 365 for Education ที่ให้บริการกับนักศึกษา คราจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาฟรี โดยมีคุณลักษณะและบริการเด่นๆ ดังนี้

  • OneDrive for Business: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์
  • Teams: เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันในองค์กร
  • Office Online: บริการชุดเอกสารออนไลน์
  • Sharepoint: บริการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กร

วิธีใช้งาน

  • เข้า URL https://login.microsoftonline.com
  • บุคลากร: ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล [email protected] หรือ [email protected]
  • สำหรับนักศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563: ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล  [email protected]
  • สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป: ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล  [email protected]