อีเมลบุคลากร-PIT Mail Service

บริการอีเมลสำหรับบุคลากร PIT-Mail Service เป็นบริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยอีเมลของผู้ใช้บริการอยู่ในรูปแบบ [email protected] โดยปัจจบันศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ ร่วมกับ ร่วมกับระบบ Cloud Services ระดับโลกอย่าง Microsoft Office 365 และ G Suite for Education ภายใต้ชื่อโดเมน @pit.ac.th เดียวกัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์การสื่อสาร โดยสามารถเข้าใช้งานด้วย Password เดียวกันทั้ง 2 ระบบ

สิทธิประโยชน์และรายละเอียดการบริการ

e-Mail: G-Suite (gmail)

 • พื้นที่จัดเก็บ e-Mail : Gmail ขนาดไม่จำกัด
 • พื้นที่จัดเก็บไฟล์ Online : Google Drive ขนาดไม่จำกัด
 • เอกสารออนไลน์ : Google Docs, Google Sheets และ Google slides
 • นัดหมาย จัดตารางการทำงาน : Google Calendar
 • ประชุม Online, Video Call : Google Meet ประชุม VDO Call ได้พร้อมกัน 250 คน
 • สร้าง Channel VDO ส่วนตัว: YouTube สร้าง Channel VDO ของตัวเองได้
 • จัดทำ Website และ e-Portfolio : Google Site
 • ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนรู้ร่วมกัน : Google Classroom

e-Mail: Office 365 (outlook)

 • พื้นที่จัดเก็บ e-Mail : Outlook Online ขนาด 50 GB
 • พื้นที่จัดเก็บไฟล์ Online : One Drives 1 TB
 • MS Office Online : จัดการเอกสารออนไลน์
 • นัดหมาย จัดตารางการทำงาน : Exchange Calendar
 • ประชุม Online, Video Call :  Microsoft Teams ประชุม VDO Call ได้พร้อมกัน 250 คน
 • สร้าง Channel VDO ส่วนตัว : Microsoft Stream สร้างช่อง VDO ส่วนตัวที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเป็นรายบุคคลได้
 • จัดทำ Website และ e-Portfolio : SharePoint และ Sway
 • ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : Microsoft Teams

การเข้าใช้งาน

เข้าใช้งาน Gmail (@pit.ac.th)

 1. เข้าใช้งานผ่าน URL https://gmail.google.com/a/pit.ac.th/ 
 2. ระบบจะเปลี่ยนหน้า Login อัตโนมัติไปที่ Microsoft Office 365 หลังจาก Login โดยใช้ Username คือ อีเมลของสถาบัน ([email protected]) และรหัสผ่าน PITNet ได้แล้ว จะเข้าหน้า G Suite ให้เอง และสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ได้
 3. หรือ เข้าใช้งานผ่านระบบ G Suite URL https://gsuite.google.com/dashboard