เชิญชวนเข้าร่วม Deep Learning Hands-on Workshop

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ (ฟรี) ในหัวข้อ Deep Learning Hands-on Workshop ในวันที่ 15 ตุลาคม 2020 เวลา 13.00 – 16.00น.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิ้งด้านล่าง